badnüma


badnüma
f. küləyin istiqamətini və sürətini göstərən cihaz

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.